ПРИЈАВЉЕНЕ ТЕМЕ


 1. Margaret A. Schatkin ( Boston ): ST. JOHN CHRYSOSTOM: OPONENT OF RELIGIOUS COERCION
 2. Alberto Ferreiro ( Seattle ): ST. CONSTANTINE THE GREAT AND HELENA IN ST. VICENT FERRER'S CATALAN SERMON ON POPE SYLVESTER AND IN THE LEGENDA AUREA
 3. Ilaria Ramelli (Milan): CONSTANTINE: THE REVERSAL OF THE EFFECTS OF THE SENATUS CONSULTUM OF A.D. 35
 4. Слађана Ристић Горгиев (Ниш): РАНО ХРИШЋАНСТВО И СТОИЦИЗАМ
 5. Александар Наумов (Краков, Венеција): Καθολική Εκκλησία У СТАРО-СЛОВЕНСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
 6. Anna Zhyrkova ( Paris ): PHILOSOPHY BEHIND THE CHALCEDONIAN LOGIC
 7. Roberto Spataro ( Jerusalem ): CONSTANTINE 'S LEGISLATION AND ITS IMPACT ON THE CLERGY LIFE AND MINISTRY IN THE 4TH AND 5TH CENTURY
 8. Синиша Мишић (Београд): ЦАР КОНСТАНТИН У ЖИТИЈИМА НЕМАЊИЋА
 9. Драгиша Бојовић (Ниш, Косовска Митровица): ДАВИД И КОНСТАНТИН – СРПСКА РЕЦЕПЦИЈА ПРЕДАЊА О СВЕТИМ И ВЕЛИКИМ ЦАРЕВИМА
 10. Анатолиј Турилов (Москва): СРПСКИ РЕЛИКВИЈАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА ( XIV - XV век) - ХИПОТЕЗА О ПОРЕКЛУ И ИСТОРИЈА
 11. Adalberto Mainardi (Monastero di Bose): THE FIGURE OF CONSTANTINE THE GREAT AND THE ADVENT OF A NEW CHRISTIANITY IN RUSSIAN ORTHODOX THOUGHT (19th-20th Century)
 12. Мария Шнитер (Пловдив): ЦАРСКОТО ТЯЛО – АСПЕКТИ НА РИТУАЛА (THE KING'S BODY – ASPECTS OF RITUAL)
 13. Виктор Савић (Београд): ИМЕНА КОНСТАНТИНОВА ГРАДА И РОМЕЈСКОГ ЦАРСТВА У СРЕДЊОВЕКОВНИМ ЋИРИЛИЧКИМ ИЗВОРИМА
 14. Љиљана Јухас-Георгиевска (Београд): ЦАР КОНСТАНТИН У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ СРЕДЊЕГ ВЕКА
 15. Roberta Franchi (Firenze/Vienna): CONSTANTINE AND HELENA IN THE ECCLESIASTICAL HISTORIANS: BETWEEN DREAMS AND VISIONS
 16. Жарко Петковић (Београд): РИМСКЕ СУДИЈЕ У ДЕЛИМА ХРИШЋАНСКИХ МУЧЕНИКА
 17. Dimitry Birjukov ( St. Petersburg ): THE ARIAN DEBATES OF THE SECOND HALF OF THE 4TH CENTURY AS DEBATES ABOUT UNIVERSALS
 18. Geoff Dunn ( Brisbane ): THE LETTER OF INNOCENT I TO MARCIAN OF NIŠ
 19. Бранко Горгиев (Ниш): ПОЈАМ СВЕТОГ У АНТИЦИ И РАНОМ ХРИШЋАНСТВУ
 20. Constantinos Athanasopoulos ( Cambridge ): FATE, PROVIDENCE , HUMAN AND DIVINE WILL IN THE WORK OF EUSEBIUS AND NEMESIUS
 21. Stanislaw Adamiak ( Rome ): CONSTANTINE , DONATISTS, AND THE FIRST INTERVENTION OF THE STATE IN THE ECCLESTIASTICAL CONTROVERSIES
 22. Bojana Pavlović ( Belgrade ): THE IMAGE OF CONSTANTINE THE GREAT IN THE LOGOS OF NIKEFOROS GREGORAS AND IN THE BIOS BY IOANES CHORTASMENOS
 23. Richard Price ( London ): THE CHRISTIAN EMPEROR: A BLESSING OR A BURDEN FOR THE CHURCH?
 24. Ebrahim Azadegan ( Oxford ): CHRISTIAN LOVE AS AGAPE, EROS OR NOMOS: THE INFLUENCE OF HEBREW AND GREEK LITERATURE ON CHRISTIANITY IN THE FIRST MILENNIUM
 25. Norbert Widok ( Opole ): GREGORY OF NAZIANZUS AND CONSTANTINOPLE - NEW ROME
 26. Mikhail Kazakov ( Smolensk ): RELIGIOUS TOLERANCE AS CHRISTIAN AND PAGANS UNDERSTOOD IT IN THE FOURTH CENTURY
 27. Драгољуб Марјановић (Београд): ДИЈАЛОГ ПРЕПОДОБНОГ ПАИСИЈА ВЕЛИКОГ И ЦАРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ИЛИ О ПРЕИМУЋСТВУ МОНАШКОГ ЖИВОТА НАД ВАСИЛИЈОМ
 28. Милош Антоновић (Београд): ЕВАНГЕЛИЗАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА У XI ВЕКУ
 29. Francecso Braschi (Milano): CONSTANTINE IN ST. AMBROSIUS OF MILAN'S DE OBITU THEODOSII: RESHAPING THE EMPEROR'S ROLE AND DEFINITION AFTER ARIAN CRISIS
 30. Nicholas Baker-Brian ( Cardiff ): “LIKE FATHER, LIKE SON”? INVESTIGATING THE INFLUENCE OF CONSTANTINE ON THE REIGN OF CONSTANTIUS II
 31. Monica White ( Nottingham ): VENERATION OF ST. CONSTANTINE IN PRE-MONGOL RUS
 32. Spyros P. Panagopoulos (Patras): “AESTHETICS AND THE POLITICS OF CHRISTIAN ARCHITECTURE IN EUSEBIUS' PANEGYRIC ON THE BUILDING OF CHURCHES (HE 10.4.2–72)”
 33. Mariana Bodnaruk ( Budapest ): ART AND POLITICS: COMPARING THE VISUAL SELF-REPRESENTATION OF CONSTANTINE TO AUGUSTUS
 34. Valentina Gulevska ( Bitola ): THE PHILOSOPHY OF THE CAPPADOCIAN FATHERS – DISPUTE BETWEEN CHRISTIANITY AND HELLENISM
 35. Aleksandar Gulevski ( Bitola ): THE SAINT EMPEROR CONSTANTINE AND EMPRESS HELLENE IN THE FRESCO AT PRESPA, PELAGONIA AND DEMIR HISAR (XII-XVII CENTURY)
 36. Anca Mihaela Sapovici ( Athens ): THE CONSTANTINIAN ROYAL PARADIGM AND ITS INFLUENCE UPON THE MEDIEVAL ROMANIAN CULTURE AND POLITICAL IDEOLOGY
 37. Лариса Орлов (Београд): АЛЕКСИЈЕ КОМНИН - НОВИ КОНСТАНТИН?
 38. Марија Копривица (Београд): ЦРКВЕНО ВЕНЧАЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
 39. Ивана Јањић - Вирђинија Поповић (Нови Сад): РАНО ХРИШЋАНСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ДАНАШЊЕ РУМУНИЈЕ
 40. Mitko Panov ( Skopje ): CHRISTIANITY AS A MARKER OF POWER, INFLUENCE AND PRESTIGE IN THE BALKANS: FROM CONSTANTINE I TO THEODOSIUS II
 41. Anna Paranou ( Marburg ): THE EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT: IDOLATER OR CHRIST. THE CASE OF THE COINAGE?
 42. Dimitrios Moschos ( Athens ): THE EMPERORS AND THE DESERT - THE ATTITUDE OF EGYPTIAN MONASTICISM TOWARDS CONSTANTINE AND THE PROSPECT OF A CHRISTIAN EMPIRE
 43. Graham Jones ( Oxford ): PROCLAIMED AT YORK : CONSTANTINE 'S IMPACT ON KINGSHIP AND FAIT ON THE IMPERIAL FRONTIERS
 44. Gabriel Viorel Gârdan (Cluj, Napoca): RELATIONS BETWEEN CHURCH AND STATE IN THE 4TH CENTURY
 45. Борис Стојковски (Нови Сад): THE LIFE OF SAINT CONSTANTINE THE GREAT BY THE BOLLANDISTS
 46. Brumana Raffaella, Bezoari Giorgio, Cuca Branka (Milano): INNOVATIVE GEOGRAPHIC TOOLS FOR THE COMPREHENSION AND VALORISATION OF HISTORICAL ITINERARIES. STUDY CASE OF MEDIANA, RESIDENCE OF CONSTANTINE THE GREAT
 47. Matthew Baker ( New York ): FORM OF A SERVANT, IMAGE OF THE KING: MEDIATION AND POLIS IN THE POLITICAL THEOLOGY OF EUSEBIUS OF CAESAREA AND ORTHODOX CHRISTOLOGY TODAY
 48. Emilian Roman ( Iasi ): ROMAN AND CHRISTIAN LAW. REMINISCENCES OF THE ROMAN LEGAL ORDER IN EASTERN CHURCH LEGISLATION
 49. Емилија Станковић (Крагујевац): ДИОКЛЕЦИЈАНОВИ ПРОГОНИ ХРИШЋАНА ПРЕ ДОНОШЕЊА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА
 50. Велибор Џомић (Подгорица): ПРАВНА ПРИРОДА СЛОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ У МИЛАНСКОМ ЕДИКТУ
 51. Vadim Prozorov ( Moscow ): THE TENTH CENTURY COUNCILS IN SPALATO AND THE PROBLEM OF THE RELIABILITY OF THEIR ACTS
 52. Владимир Алексић (Ниш): СРБИ И ПАД ЦАРИГРАДА 1453. ГОДИНЕ
 53. Eirini Artemi ( Athens ): EMPEROR CONSTANTINE AND THE THEOLOGY OF CHRISTIANITY FROM HIS AUTOCRACY TO THE SECOND ECUMENICAL COUNCIL
 54. Iva Kaić i Vinka Bubić ( Zagreb ): ORATORIUM A IN SALONA. A CONSTANTINIAN BUILDING
 55. Craig Caldwell ( Athens ): CONSTANTINE AND PROTOGENES: THE BISHOP OF SERDICA IN IMPERIAL CONTEXT
 56. Радивој Радић (Београд): КОНСТАНТИН О КОНСТАНТИНУ (КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У СПИСУ КОНСТАНТИНА МИХАИЛОВИЋА ИЗ ОСТРОВИЦЕ)
 57. Глигор Самарџић – Вујадини Иванишевић (Косовска Митровица): НАЛАЗИ НОВЦА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ И ЊЕГОВИХ СИНОВА У МУЗЕЈУ ХЕРЦЕГОВИНЕ У ТРЕБИЊУ
 58. Pavel Pavlov ( Sofia ): The Emperors Gallerius and St Constantine: The long road from Serdica (311) to Milan (313)
 59. Мирко Сајловић (Фоча): ОБРАЋЕЊЕ ЦАРА КОНСТАНТИНА - ПО ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА
 60. Здравко Пено (Фоча): ТРИЈАДОЛОГИЈА СВЕТОГ НИКИТЕ РЕМЕЗИЈАНСКОГ У КОНТЕКСТУ ПОСТНИКЕЈСКОГ БОГОСЛОВЉА
 61. Јован Милановић ( Paris ): ПОЈАМ ЦРКВЕ И ЊЕНО ПОИМАЊЕ КОД ПРВИХ ЦРКВЕНИХ ИСТОРИЧАРА
 62. Andrey Darovskikh (St. Petersburg): CHRISTOLOGICAL DOGMA OF CHALCEDON AND NEO-PLATONIC SOURCES OF PHRASE άσύγχϋτος έυωσις IN NEMESIUS' TREATISE ON THE MAN OF NATURE
 63. Мирко Томасовић (Фоча): ЈЕВСЕВИЈЕ КЕСАРИЈСКИ КАО ЕГЗЕГЕТА
 64. Vladimir Petrunin ( Orel ): CONSTANTINE THE GREAT AND IMPERIAL TRADITION IN ORTHODOX CHRISTIANITY
 65. Octavian Gordon ( Bucharest ): CONSTANTINE THE GREAT - ό ίσαπόστολος
 66. Ivica Živković (Niš): EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT: THE PATTERN OF CHRISTIAN AUTHORITY
 67. Дражен Перић (Београд): ОБОЖЕЊЕ ЧОВЕКА КАО ОХРИСТОВЉЕЊЕ ПО УЧЕЊУ СВЕТОГ ГРИГОРИЈА БОГОСЛОВА
 68. Весна Пено (Београд): ХИМНЕ У ЧАСТ СВЕТИХ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ У ХИЛАНДАРСКИМ МУЗИЧКИМ РУКОПИСИМА
 69. Зоран Ранковић (Београд): СЛОВО ЈЕВТИМИЈА ТРНОВСКОГ О ЦАРУ КОНСТАНТИНУ У ЈЕДНОМ СРПСКОМ ЗБОРНИКУ
 70. Борис Брајовић (Фоча): ПОЛИТИКА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА: ФИЛОСОФСКИ АСПЕКТИ ЕДИКТА О ТОЛЕРАНЦИЈИ
 71. Бобан Димитријевић (Ниш): СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ПИТАЊЕ ПАПСКОГ ПРИМАТА: МЕСТО И ЗНАЧАЈ РИМСКОГ ЕПИСКОПА У ЦРКВИ У ЧЕТВРТОМ ВЕКУ
 72. Irina N. Buzykina ( Moscow ): CIVITAS OF THE LATE ANTIQUITY IN THE WORKS OF SAINT AUGUSTINE : IMAGE, SIMBOL AND PEOPLE
 73. Vladimir Cvetković ( Aarhus ): WISDOM IN ST MAXIMUS THE CONFESSOR
 74. Filip Ivanović ( Trondheim ): THE CONCEPT OF HIERARCHY IN MAXIMUS THE CONFESSOR
 75. Микоња Кнежевић (Косовска Митровица): ГРИГОРИЈЕ БОГОСЛОВ У РЕЦЕПЦИЈИ ГРИГОРИЈА ПАЛАМЕ
 76. Carmen Angela Cvetković ( Aarhus ): FACTUAL REALITY AND LITERARY CONSTRUCT IN LATE ANTIQUE CONVERSION NARRATIVES: CONSTANTINE, CYPRIAN, AUGUSTINE
 77. Jakob Engberg ( Aarhus ): THE NEAR-CONVERSION OF THE EMPEROR LICINIUS
 78. Stoyan Tanev ( Odense ): THE WISDOM OF ST. CONSTANTINE AND SOPHIA, THE WISDOM OF GOD
 79. Драгана Јањић (Лепосавић): ЦРКВЕНЕ РЕФОРМЕ ЦАРА КОНСТАНТИНА - НОВА РЕАЛНОСТ
 80. Torstein Theodor Tollefsen ( Oslo ): ST. MAXIMUS THE CONFESSOR AND JOHN PHILOPONUS ON THE ETERNITY OF THE WORLD
 81. Татјана Суботин Голубовић (Београд): ПРАЗНОВАЊЕ СВЕТОГ КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ (ПРЕМА СРПСКИМ МИНЕЈИМА XIII И XIV ВЕКА)
 82. Irina Kuzidova-Karadzhinova ( Sofia ): THE EMPEROR AND THE HERMIT. THE ASCETIC VIEW TOWARD THE POWER ACCORDING TO SOME LATE ANTIQUITY ASCETIC LIVES
 83. Diana Atanassova ( Sofia ): EVENT AND IMMORTALITY IN THE LEGEND OF THE SEVEN SLEEPERS OF EPHESUS (IN MEDIEVAL AND MODERN LITERATURE)
 84. Maria Yovcheva ( Sofia ): THE CONSTANTINOPOLITAN CHURCH FESTS IN MONTH OF MAY IN THE SLAVONIC LITURGICAL LITERARY
 85. Yulia Valeva (Sofia): ARCHEOLOGICAL EVIDENCES ON THE CHRISTIANIZATION OF THE PROVINCES IN TRACE 4TH-5TH C.
 86. Ivanka Guergova (Sofia): FROM THE GOLGOTHA CROSS TO THE HEAVENLY JERUSALEM
 87. Aksinia Džurova - Aleksandra Trifonova (Sofia): THE IMAGES OF CONSTANTINE THE GREAT
 88. Rumen Boyadziev (Sofia): CONSTANTINE THE GREAT AND THE FEMALE MONARCHISM
 89. Vasya Velinova (Sofia): CONSTANTINE THE GREAT AND THE BYZANTINE AND SLAVONIC HISTORIOGRAPHY
 90. Athanasios Angelopoulos - Ilias Moglenidis (Thessaloniki): CONSTANTINE THE GREAT IN THE TOPOGRAPHY OF GREECE
 91. Panagiotis Tzoumerkas (Thessaloniki): THE CHURCH OF ALEXANDRIA IN THE YEARS OF CONSTANTINE THE GREAT. CERTAIN REFLECTION
 92. Grigorios Liantas - Eleni Lianta (Thessaloniki): CONSTANTINE THE GREAT AND THE CEREMONIAL PROCEDURE OF THE ECUMENICAL COUNCILS
 93. Anthousa Papagiannaki (Birmingham): IMPERIAL PORTRAITURE AND THE MINOR ARTS IN THE ERA OF CONSTANTINE THE GREAT
 94. Manolis Varvounis (Thrace): SAINT EMPEROR CONSTANTINE IN GREEK FOLK RELIGIOUS TRADITIONS
 95. Pantelis Lekkou (Thessaloniki): POLITICAL, SOCIAL AND INTERRELIGION SITUATION IN ALEXANDRIA AT THE 4TH A.D. CENTURY
 96. Ioannis Velitsianos (Thessaloniki): EMPEROR CONSTANTINE AND THE UNITY OF THE CHURCH
 97. Nikolaos Graikos, Georgia Graikou ( Thessaloniki ), NEWER DEPICTIONS OF STS. CONSTANTINE AND HELEN IN CHURCHES OF HELLENIC SPACE (19TH. CEN.): CULTURAL, DEVOTIONAL AND ICONOGRAPHICAL QUESTIONS
 98. Athanasios Kapsalis (Athens): THE FALSE-DONATION OF CONSTANTINE
 99. Dimitrios Koutroulas (Athens): THE EDICTS OF RELIGIOUS TOLERATION OF GALERIOUS LICINIOUS AND CONSTANTINE THE GREAT. SOCIAL, POLITICAL AND RELIGIOUS CONDITIONS OF THE PERIOD
 100. N. P. Chesnokova, (Moskow): THE RUSSIAN TSAR AS NEW CONSTANTINE
 101. Marzanna Kuczy ń ska ( Pozna ń): ХРИШЋАНСКИ ИДЕАЛ ЦАРА КОНСТАНТИНА У ПРОГРАМУ ОБНОВЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ПОЉСКО-ЛИТВАНСКОЈ ДРЖАВИ
 102. Милена Репајић (Београд): КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У ИСТОРИЈСКИМ ДЕЛИМА МИХАИЛА ПСЕЛА
 103. Serafim Seppälä (Joensuu): CAPPADOCIAN VISION OF BEAUTY
 104. Slavia Barlieva (Sofia): CONSTITUTUM CONSTANTINI AMONG THE MEDIEVAL FORGERIES ANT ITS REFLECTION IN THE LATIN LITERATURE 10TH -15TH CENTURY
 105. Димо Чешмеџијев (Софија): ИДЕЈА О КОНСТАНТИНУ I ВЕЛИКОМЕ ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ БУГАРСКОГ ЦАРСТВА
 106. Marijana Vuković (Budapest): CONSTANTINE AS “JUST A MAN:” MODELING AN IMAGE OF AN EARTHLY RULER IN EASTERN CHRISTIAN HAGIOGRAPHIES
 107. Ненад Живановић (Ниш): ОДНОС ХРИШЋАНСТВА ПРЕМА ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
 108. Gábor Kendeffy (Budapest): ENDURANCE AND TOLERATION: CONCEPTIONS ELABORATED IN LACTANTIUS' THEOLOGY
 109. David Neal Greenwood (Edinburgh): EUSEBIUS, MESIANIC LANGUAGE, AND CONSTANTINE: AN UNEXPECTED LEGACY
 110. Elisabeth Herrmann-Otto (Trier): THE CONSTANTINIAN LEGISLATION ABOUT SLAVERY AND MANUMISSION: REASONS AND REACTIONS
 111. Злата Бојовић (Београд): КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У ЉЕТОПИСУ ЦРКОВНОМ АНДРИЈЕ ЗМАЈЕВИЋА
 112. Александар Узелац – Бојана Радовановић (Београд): ЦРКВЕНА И СВЕТОВНА ПОЛИТИКА КРАЉА МИЛУТИНА ПРЕМА ЗАПАДНИМ СИЛАМА ПОЧЕТКОМ XIV ВЕКА – НЕКОЛИКО НОВИХ ЗАПАЖАЊА
 113. Александар Д. Иванов (Београд): ЧАНАДСКА ЕПИСКОПИЈА И КОНСОЛИДАЦИЈА ХРИШЋАНСТВА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ УГАРСКОЈ
 114. Влада Станковић (Београд): КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У ВИЗАНТИЈСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ КОМНИНА (11-12. ВЕК): РАВНОАПОСТОЛНОСТ КАО ИДЕАЛ И ИДЕЈА
 115. Pavel Filipczak (Lodz): THE IMPERIAL ADMINISTRATION IN SYRIA UNDER DIOCLETIAN AND CONSTANTINE THE GREAT
 116. Slawomir Bralewski (Lodz): DID THE BISHOPS ORDERED BY CONSTANTINE THE GREAT TO GATHER AT NICAEA DISCUSS THE DONATIST SCHISM?
 117. Дејан Радичевић - Дејан Црнчевић (Београд): АРХЕОЛОШКА СВЕДОЧАНСТВА О ХРИСТИЈАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОБАЛКАНСКОГ ПРОСТОРА У РАЗДОБЉУ IX - XI СТОЛЕЋА
 118. Archimand. Makarios Griniezakis (Archibishopic of Creta): THE METROPOLITANATE SYSTEM DURING THE REIGN OF CONSTANTINE THE GREAT
 119. Eirini Christinaki – Glarou (Athens): CONSTANTINE THE GREAT AS “ ἐ πίσκοπος τ ῶ ν ἐ κτ ὸ ς" (episcopus rerum externarum).
 120. Anastasios G. Maràs ( Thessaloniki ): CONSTANTINE THE GREAT AND EUSEBIUS OF CEASAREA: THE EMPEROR'S RELATIONSHIP WITH GOD
 121. Alexander Omarchevski (Sofia): ST CONSTANTINE'S NIGHTMARE: CRISPUS AND FAUSTA
 122. Andrew Louth (Durham, Amsterdam): CONSTANTINE AND CONSTANTINIAN IDEAL
 123. Timothy Barnes (Edinburgh): WHAT DID CONSTANTINE AND LICINIUS DISCUSS IN MILAN?
 124. Zofia Brzozowska (Lodz): THE IDEAL RULER-ST. CONSTANTINE AND HELENA IN THE SPIRITUAL AND POLITICAL CULTURE OF KIEVIAN RUSSIA
 125. Димит ar Атанасов (София): РЕЛИГИОЗНИЯТ ЖИВОТ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕС ВЕК XIV : ЕЖЕДНЕВНИ АСПЕКТНИ
 126. Christophe Erismann (Lausanne): OF THE SAME ESSENCE. CHRISTIAN THEORIES OF THE UNITY OF THE HUMAN SPECIES IN THE CENTURY OF CONSTANTINE
 127. Jacek Wiewiorowski (Łódź): AGENTES VICES PRAEFECTORUM PRAETORIO, COMITES PROVINCIARUM AND VICARS AS THE TOOL OF CONSTANTINE THE GREAT
 128. Neza Zajc (Ljubljana), THE PROBLEM OF HEIR OF CONSTANTINE OR THE FOUNDATIONS OF DEEPLY PERSONAL AESTHETIC
 129. Valerio Massimo Minale (Napoli): CREATING A LAW AGAINST THE HERETICS DURING THE CONSTANTINIAN AGE: THE CASE OF THE EDICT IN VITA CONSTANTINI III. 63-66
 130. Ема Миљковић (Ниш), МЕХМЕД ОСВАЈАЧ И ПИТАЊЕ ВЕРСКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ОСМАНСКОЈ ДРЖАВИ
 131. Мелина Рокаи (Суботица): „КОНСТАНТИН И КРИСП“ – ШКОЛСКА ДРАМА СУБОТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ У 18. ВЕКУ
 132. Emil Ivanov (Sofia): "EARLY CHRISTIAN SARCOPHAGUS SCULPTURE FROM THE CONSTANTINE
 133. Emmanouil Karageorgoudis :
 134. Јадранка Мишић Пејовић (Ниш): РАЗВОЈ ТЕХНИКЕ МОЗАИКА У НИШКИМ САКРАЛНИМ ОБЈЕКТИМА – ОД ХРИСТОГРАМА НА МЕДИЈАНИ ДО ЦРКВЕ СВЕТИХ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ У НИШУ
 135. Љубомир Максимовић (Београд): СРБИЈА, ВИЗАНТИЈСКИ СВЕТ И СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН
 136. Бојан Јовановић (Београд), СРБИ И ЦАР КОНСТАНТИН:
 137. Christos Terezis, Georgios-Nektarios Lois (Patras): THE POLITICAL THEOLOGY OF CONSTANTINE THE GREAT AT EUSEBIUS OF CAESAREA
 138. Ioannis Panagiotopoulos (Athens): THE MAKING OF THE NEW MONARCHY
 139. Vasilios Koukousas (Thessaloniki): CONSTANTINE THE GREAT IN BYZANTINE HISTORIOGRAPHY
 140. Ana Stoykova (Sofia): ABOUT THE CELEBRATING OF ST. GERMANU I, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE IN THE MIDDLE AGES
 141. Eleni Vlahopoulou (Thessaloniki): DEPICTING SAINTS CONSTANTINE AND HELEN ON CHURCH GOLD EMBROIDERED VESTMENTS : THE CASE OF THE ARKADI MONASTERY 'S COLLECTION IN CRETE
 142. Anastasios Vavouskos (Thessaloniki): THE RELIGIOUS POLICY OF CONSTANTINE THE GREAT AND THE A΄ ECUMENICAL SESSION
 143. Hagith Sivan (Kansas): A PASSAGE THROUGH PALESTINE: NOTE ON EUSEBIUS' VITA CONSTANTINI 1.19
 144. José Soto Chica (Granada): HERACLIUS NEW CONSTANTINE: THE IMAGE OF CONSTANTINE IN HERACLIUS
 145. Maria Isabel Cabrera Ramos (Granada): THE LEGACY OF CONSTANTINE AND THE FOURTH CRUSADE
 146. Nikola KNEŽEVIĆ (Novi Sad): POLITICAL IMPLICATIONS OF CHRISTIANITY AFTER CONSTANTINIAN SHIFT
 147. Радомир Поповић (Београд) - ЦРКВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ДОБА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У СВЕТЛОСТИ КАНОНА НИКЕЈСКОГ САБОРА

 

           
Покровитељ сајта:
Храм Светог Цара Константина и Царице Јелене

Центар за црквене студије - Ниш
Обреновићева 20
18 000 Ниш
Србија


Eлектронска адреса
ivicazzivkovic@gmail.com
vladimir.aleksic@filfak.ni.ac.rs